"JCI Progress" салбар байгууллагын 2016 оны ерөнхийлөгчийн зүүсгэл хүлээн авах ёслолын ажиллагаа Цогц арга хэмжээ

Нийтлэгдсэн огноо: 2016 оны 03 сарын 03