Advanced normal price

Нийтлэгдсэн огноо: 2015 оны 04 сарын 13

Advanced

60 сек видео эсвэл зураг

Фэйсбүүк сурталчилгаа +400,000 хэрэглэгчид

Хугацаа 28 ХОНОГ
Өдрийн давталт 50 УДАА
Үнэ 2.000.000₮
Нийт дэлгэцийн тоо 70
Нийт байршилын тоо 40