2016

Нийтлэгдсэн огноо: 2016 оны 12 сарын 03

- 2016 онд ойролцоогоор 1000ш буюу 250м2 арга хэмжээ & түрээсийн өндөр нягтаршилтай Монголын хамгийн их LED дэлгэцтэй компани болов.

- 2016 онд шинээр евро стандартын special effect , тайз карказ , бусад нэмэлт хэрэгсэлүүдийг түрээсийн үйлчилгээндээ нэвтрүүлэв.