2009 он

Нийтлэгдсэн огноо: 2012 оны 12 сарын 14

09.15 Улаанбаатар түншлэл 370 олон улсын үзэгсэлэн яармаг худалдаанд шилдэг рекламны технологи нэвтрүүлсэн байгууллагаар шалгарав.

07.10 Шинээр 70ш сурталчилгааны сүлжээ lcd дэлгэцүүдийг нийт 50 гаруй байгууллагуудад суурилуулах таатай нөхцөл бүрдэв.

02.20 Нэмж шинээр ашиглалтанд орж буй том том барилгуудад сурталчилгааны сүлжээ lcd дэлгэцүүдийг суурилуулах бэлтгэл ажилыг эхлүүлж холбогдох бичиг баримтуудыг бүрдүүлж эхэллээ.