2007 он

Нийтлэгдсэн огноо: 2012 оны 12 сарын 14

08.01 Улаанбаатар хотын бүх дүүрэгт зар сурталчилгааны шинэ технологи болох lcd (Liquid crystal display) сурталчилгааны дэлгэцүүдийг нэвтрүүлэх судалгааны ажилыг эхлүүлсэн.

04.28 Сүүлийн хэдэн жил зүүн өмнөд Ази тивд нэвтрээд буй сурталчилгааны шинэ суваг болох lcd (Liquid crystal display) дэлгэцийг Монгол улсад нэвтрүүлэх төсөлийг боловсруулж эхэлсэн.

01.26 Броадбэнд хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани нь албан ёсоор Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулах эрхээ авч үйл ажиллагаагаа эхэлсэн.