К6

Байгууллагын дотор суурьлуулах зориулалт бүхий 6мм LED дэлгэц
Дотор суурьлуулдаг дэлгэцийн өртөг хямд загвар

К6.22мм нягтаршилтай энэхүү дэлгэц нь 6 метр зайнаас HD дүрсийг гаргадаг юм. 6 метрээс дотогш хүн зогсоход дүрс бага зэрэг задраж харагдана.

Том хэмжээгээр 6 метрээс хол зайнд засах

Хэдий тус загварын нягтаршил дотор дэлгэцүүд дотроо томдоо орох хэдий ч алсаас буюу 6 метрээс хол байрлалд том хэмжээгээр дэлгэцийг зассан тохиолдолд гайхалтай тод гоё харагдаж болдог.