X10

Евро стандартаар хийгдсэн тог хамгийн бага зарцуулахаар бүтээгдсэн P10mm LED дэлгэц
X10 загвар нь тог хэмнэлтийн мастер загвар болж чадсан

8000 нит гэрлийн цайралт нь м2 тутамд 330W тог зарцуулна , энэ нь даруй энгийн уламжлалт бусад загваруудаас 50% иар тог бага зарцуулана. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэвэл таны тогны мөнгийг хэмнэнэ гэсэн үг.

Кабинетын дизайн илүү нимгэн болж сайжирсан нь суурьлуулалтын зардлыг хэмнэнэ

Уламжлалт ердийн кабинетуудыг бодвол 20% иар хөнгөн болж чадсан ба 1/3 нимгэн хийгдсэн нь таны тээврийн зардал болон ажлын угсралтын зардалд бас хэмнэлт үзүүлэх давуу талтай.Ухаалаг кабинет болж чадсан

Х10 загварын кабинетуудын дулаан , халалт , цахилгаан зарцуулалт , холболтын алдаа зэргийг шууд хянах боломжтой болсон ба тус загвар нь илүү кабелууд , модул дээр дагалдах олон картуудаас татгалзаж чадсан нь засвар үйлчилгээний хурдыг даруй нэмж өгсөн юм.

Модулын шинэ үе

Х10 загварын модул нь дангаараа усны бүрэн хамгаалалттай болсон. Ихэнх загваруудын модул ардаа усны хамгаалалтгүй байдаг.Дэлгэцээ амархан удирдах боломж

Кабинетын ард суурьлуулж өгсөн тест товчлуур нь дэлгэцийн дата холболт болон , кабинет хоорондын ажиллагааг амархан хянах боломжтой болгов.

Шинэчлэгдэн хийгдсэн хамгийн сүүлийн үеийн кабинет

Цахилгаан дамжуулах холболт болон дата холболт хийгддэг хэсэгт усны хамгаалалтыг шинэчлэн хийсэн ба засвар үйлчилгээний ажилд эерэг нөлөө үзүүлж байна.Дэлгэцийн урдаас засвар үйлчилгээ хийх боломжтой

X10 загвар нь тухайн LED дэлгэцийн засвар үйлчилгээг урдаас нь нэг модулыг солиход ердөө 30 секүнд зарцуулагдах бөгөөд , Энэ нь засвар үйлчилгээний давуу талыг 3 дахин нэмэгдлүүлсэн гэж ойлгож болно.

Дэлгэцийн араас хийх үйлчилгээ

Онцгойлон бүтээгдсэн араас үйлчилгээ хийх цойж нь модулыг солиход мөн 35 орчим секунд зарцуулагдахаар хийгдсэн болно.Цахилгааны тэжээлийг урдаас болон ардаас солих боломжтой

Кабинет бүр дээр байрлаж буй цахилгааны тэжээлийг солиход маш эвтэйхэн байхаар кабинетууд бүтээгдсэн ба энэ нь эргээд таны цагыг болон засвар үйлчилгээний зардалд хэмнэлт үзүүлэх юм.