C7

Дотор болон гадна зориулалтаар ашиглаж болох P7mm MESH загвар
Гадна зөөврийн ip зэрэглэл болон өндөр гэрлийн цайралт

Уг дэлгэц нь IP65/IP65 буюу ус, чийгний болон тоос шорооноос маш сайн хамгаалагдсан ба 6000нит гэрлийн цайралттай гадна талбайд төгс зохицуулагдан хийгдсэн.

Дээд зэргийн харьцуулалт, болор мэт тунгалаг гүйцэтгэл

Уг дэлгэц нь IP65/IP65 буюу ус, чийгний болон тоос шорооноос маш сайн хамгаалагдсан ба 6000нит гэрлийн цайралттай гадна талбайд төгс зохицуулагдан хийгдсэн.Дээд зэргийн уусгалт болон нөхөн сэргэлт, хосгүй гүйцэтгэл

16бит уусгалт,болон дээд зэргийн нөхөн сэргэлт 2-ын төгс харьцаа нь гайхамшигт гүйцэтгэлийг бий болгож өгсөн.

Автомат түгжээн систэм

Автомат түгжээн систэм нь угсралт болон буулгалтыг хөнгөвчилж хурдан шуурхай үйлчилгээг бий болгох боломжийг олгож өгсөн.Нум хэлбэрийн нэгдэл, уян загвар

-20- /+20/ хүртлэх градусын өнцөг үүсгэх боломжтой шинэлэг загвар.

Гэрэл нэвтрүүлэгч

Ижил төрлийн бүтээгдэхүүнээс 20%-р илүү гэрэл нэвтрүүлэх чадвартай, дуу дүрслэл болон утаа тархалтыг хаалгүйгээр нэвтрүүлэх боломжтой.Дэд хүрээн бүтэц, авсаархан загвар

Стандарт 4in1 хүрээн бүтэцтэй, авсаархан загвар нь зөвхөн хурдан хугацаанд угсарах болон тээвэрлэлтийн хэрэгцээг хангахаас гадна авирах арга хэрэгсэл болгон ашиглаж болно.