Би Ар Би ХХК

Өнгөлөг ирээдүйг өнөөдрөөс

Би Ар Би ХХК (BRB) компани нь 2008 оноос эхлэн дижитал дэлгэцийн медиа сурталчилгаа, арга хэмжээ & түрээсийн угсардаг 4K & HD LED дэлгэцүүд, худалдаа зэрэг үндсэн 3 чиглэлд үйл ажиллагаагаа амжилттай явуулж байна. Бид цаашид үйл ажиллагааныхаа бодлогодоо харилцагч компаниудынхаа медиа сурталчилгаа , ухаалаг дэлгэцийн худалдаа , арга хэмжээ төлөвлөлт түрээсийн үйлчилгээг цогцоор нь гүйцэтгэх, дээрх салбаруудад нэр хүнд бүхий хүчтэй компани болоход голлон анхаарч ажиллаж байна.