Mедиа сурталчилгааны борлуулалтын ажилтан - 1 хүн

Biznetwork link

анкет бөглөх


Түрээсийн инженер - 2 хүн

Biznetwork link

анкет бөглөх


Арга хэмжээ зохион байгуулах борлуулалтын ажилтан - 2 хүн

Biznetwork link

анкет бөглөх


IT инженер - 1 хүн

Biznetwork link

анкет бөглөх