Kiosk

6 ширхэг мэдрэгчтэй 47'' - ийн тоуч дэлгэц

Дүрс бичлэг үзэх

Үзүүлэлт татахАрга хэмжээнүүдэд Wi-Fi хэлбэрээр болон Application тоглуулах замаар ашиглахад нэн тохиромжтой

Kiosk дэлгэц нь 47" - ийн Samsung panel-тай бөгөөд, нийт 6 ширхэг мэдрэгчтэй, босоо хөлтэй загвараар хийгдсэн өнөө цагийн босоо хүлээн авалт , хурал семинар , арга хэмжээнүүдэд хүлээлгийн танхимд зочдын чөлөөт цагийг мэдээлэл хүргэх хэлбэрээр ая тухтай өнгөрүүлэхэд уйдаахгүй байх зорилготой хийгдсэн төхөөрөмж юм.