A7

Цагаан SMD гэрэлтэй

Дүрс бичлэг үзэх

Үзүүлэлт татахГадаа арга хэмжээний хамгийн бага пикселтэй дэлгэцүүдийн нэг нь P7 юм

P7.8мм тэй LED дэлгэц нь гадаа түрээсийн дэлгэцүүд дотроос цагаан SMD гэрэлтэй Full HD дүрс нэвтрүүлэх шууд дүрс өгөх 7м ээс таны HD дүрс харагдаж эхлэхээрээ давуу талтай юм. Танд бид нийт 7м урт 28м2 хэмжээгээр засаж өгч чадна.