ОЛОН НИЙТИЙН МЕДИА СУРТАЛЧИЛГААНЫ

хамгийн өргөн сүлжээ

Та бүхэнд жилд дунджаар 15,000 орчим нислэг үйлдэж, 1 сая гаруй зорчигч тээвэрлэдэг Чингис Хаан ОУ-ын нисэх онгоцны буудалд өөрийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ хамгийн оновчтой, анхаарал татахуйц байршилд тавигдсан, өндөр нягтаршил бүхий ЛЕД дэлгэцүүдээр сурталчилах боломжтой боллоо. Манай улсын нисэх онгоцны буудал нь Улаанбаатар хотын хамгийн их хүн хөдөлгөөн, төвлөрөл ихтэй цэгүүдийн нэг ба нийт үйлчлүүлэгчдийн 80 гаруй хувь нь дунд болон дундаас дээш орлоготой хэрэглэгчид байдаг учир таны реклам, сурталчилгаа зорилтот зах зээлдээ хамгийн бага зардлаар шууд хүрч чаддаг.