Үнийн бодлого

Телевиз, радио, сонин, сэтгүүл, гудамжний өнгө үзэмж муутай хулдаасан самбар, зэрэг өндөр зардалтай сурталчилгааны хэрэгслүүдээс үнийн бодлого бид хамгийн боломжийн түвшинд барьдаг.

ДАВТАМЖ

Бизнесийн байгууллагуудын брэнд, бараа бүтээгдэхүүн, үйл ажиллагааг өдөрт хамгийн олон давтамжтайгаар хэрэглэгчидэд сурталчиладаг буюу өдөрт хамгийн багадаа 60 удаа давтдаг.

ОНЦЛОГ

Байгаль экологид ээлтэй технологи ба сурталчилгааг олон нийтэд соёлтой хэлбэрээр сурталчилдаг.

БАЙРШИЛ

Улаанбаатар хотын хамгийн их үйлчлүүлэгчидтэй топ 70 орчим газар дотор байрлах сурталчилгааны дижитал дэлгэцүүдийг өдөрт 250.000. хүн тогтмол бодитойгоор үздэг.

ТЕХНОЛОГИ

Зүүн ази болон барууны улс оррнуудад сүүлийн үед амжилттай нэвтэрч байгаа реклам сурталчилгааны шинэ суваг бөгөөд техник технологийн хөгжлийг ашиглан зах зээлд гарч ирж байгаа медиа сурталчилгааны шинэ шийдэл юм.