Байгууллагын утас:
Өдөрт үйлчлүүлдэг хүний тоо: 7000
Байршлын хаяг: СХД, Драгон төв
Байршиж буй дэлгэцийн тоо: 2
Ажлын цагийн хуваарь: 24 цаг
Веб хаяг: