Байгууллагын утас:
Өдөрт үйлчлүүлдэг хүний тоо: 500
Байршлын хаяг: ХУД, Зайсан
Байршиж буй дэлгэцийн тоо: 1
Ажлын цагийн хуваарь: 24 цаг
Веб хаяг: