Байгууллагын утас: 
 Өдөрт үйлчлүүлдэг хүний тоо: 15000
 Байршлын хаяг: Барилгачдын талбайн чанх урд
 Байршиж буй дэлгэцийн тоо: 1
 Ажлын цагийн хуваарь: 9:00-18:00
 Веб хаяг: