Тэмдэглэл: шинэ байршил
Өдөрт үйлчлүүлдэг хүний тоо: 5000
Хаяг: ХУД , Viva city
Байршиж буй дэлгэцийн тоо: 1
Ажлын цагийн хуваарь: 10:00-23:59
Веб хаяг: