Байгууллагын утас: 99126767
Өдөрт хардаг хүний тоо: +500.000
Байршлын хаяг: "СБД" Багшийн дээд
Байршиж буй дэлгэцийн тоо: 1
Ажлын цагийн хуваарь: 06:00-23:30
Веб хаяг: www.brb.mn