Байгууллагын утас: 336666
 Өдөрт үйлчлүүлдэг хүний тоо: 600
 Байршлын хаяг: Драмын Театрын хажууд
 Байршиж буй дэлгэцийн тоо: 5
 Ажлын цагийн хуваарь: 10:00-24:00
 Веб хаяг: www.gk-irishpub.mn