Монгол улсад "GBC - өндөр технологийн парк" байгуулах төслийн нээлтийн үйл ажиллагаа

Нийтлэгдсэн огноо: 2018 оны 08 сарын 10